X

Veikals

Soviet Milk

Nora Ikstena

Soviet Milk

Literatūras bestsellers, kas vētru pārņēma Baltijā, tagad pirmo reizi publicēts angļu valodā. Šis romāns aplūko padomju varas ietekmi uz vienu indivīdu. Stāsta centrālā varone cenšas sekot viņas aicinājumam kā ārste. Bet tad valsts iejaucas. Viņai vispirms tiek liegta profesionālā nākotne, tad - identitāte un visbeidzot - attiecības ar meitu. Padzīta uz ciematu Latvijas laukos, viņas izolācijas sajūta palielinās. Vai viņa un viņas meita varēs atgriezties Rīgā, kad sāks rosīties politiskās pārmaiņas? “No pirmā acu uzmetiena šis romāns attēlo nemierīgas mātes un meitas attiecības, kas izveidojušās padomju valdītajā Baltijā laikā no 1969. līdz 1989. gadam. Tomēr zem virsmas slēpjas kaut kas daudz pozitīvāks: stāsts par trim sieviešu paaudzēm un vecmāmiņa dāvāja mazmeitai to, ko meita nespēj nodrošināt - mīlestību un vēlmi pēc dzīvības ”. Meike Ziervogel, Peirene Preses izdevējs
///
The literary bestseller that took the Baltics by storm now published for the first time in English. This novel considers the effects of Soviet rule on a single individual. The central character in the story tries to follow her calling as a doctor. But then the state steps in. She is deprived first of her professional future, then of her identity and finally of her relationship with her daughter. Banished to a village in the Latvian countryside, her sense of isolation increases. Will she and her daughter be able to return to Riga when political change begins to stir? 'At first glance this novel depicts a troubled mother-daughter relationship set in the the Soviet-ruled Baltics between 1969 and 1989. Yet just beneath the surface lies something far more positive: the story of three generations of women, and the importance of a grandmother giving her granddaughter what her daughter is unable to provide - love, and the desire for life.' Meike Ziervogel, Peirene Press Publisher

EUR 16.00
Ielikt grozā