X

Skolām

Video stāstu sērija

Video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti par"

Latvijas Okupācijas muzejs izveidojis video stāstu sēriju “Bērnība. Pieci stāsti par”, kurā izmantotas muzeja Audiovizuālo materiālu krājumā (OM AVK) esošās video liecības. Atmiņu fragmenti apkopoti piecos stāstos, kas atklāj bērnu dzīvi dažādos Latvijas 20. gadsimta vēstures posmos. Ģimene, rotaļas, darbs, skolas dzīve un valoda – tie ir daži no aspektiem, caur kuriem atklājas dzīve “ar bērna acīm”.

Šajā video visi pieci stāsti skatāmi vienkopus, zemāk - katrs atsevišķi.1. stāsts. Neatkarīgā Latvija

Šī stāsta varoņi dalās atmiņās par laimīgo bērnību pirmskara Latvijā. Olita Medne (dz. 19232), Inta Krūmiņa (1933-2009), Alfrēds Puškevičs (1931-2015) un Irēna Valija Ābele (dz. 1926) deportēti 1941. gada 14. jūnijā. Lorija Šneidere (1924-2009) par pretpadomju darbību tika arestēta 1947. gadā, bet Skaidrīte Meldriņa (1923-2008) 1945. gadā nonāca filtrācijas nometnē Sibīrijā. Vienīgi Maiga Fridvalde (dz. 1926) necieta no padomju varas represijām.


2. stāsts. Otrais pasaules karš
Otrā stāsta varoņi stāsta par savu bērnību Otrā pasaules kara laikā. Elma Miniate (1925-2011) redzēja Sarkanās armijas ienākšanu Latvijā 1940. gada vasarā, Lonija Šneidere (1924-2009) un Aina Lesiņa (1934-2008) pārdzīvoja bailes vācu karaspēka veiktās apšaudes un bombardēšanas dēļ, Valentīns Kalniņš (dz. 1933) dzīvoja pie Biķernieku meža, kur 1941. gada nogalē notika ebreju iznīcināšana, Intai Krūmiņai (1933-2009) izsūtījumā Sibīrijā liedza mācīties skolā, Sylvia Guenther (dz. 1940) kara sākumā nonāca Vācijā un tā arī neatgriezās Latvijā, Lidijai Bormanei (1931-2012) kara beigās nācās pārdzīvot Sarkanās armijas karavīru nežēlību pret māti.


3. stāsts. Pēckara laiks
Laiks pēc Otrā pasaules kara un padomju okupācijas atgriešanās bērnu dzīvē nav viegls. Karš ir atstājis sekas - Juris Jenerts (dz. 1945) rotaļājas ar munīciju un piedzīvo to, ka šajās rotaļās iet bojā viņa draugs. Intai Leiko (dz. 1938) pēc atgriešanās no Sibīrijas no jauna jāmācās latviešu valoda, bet Jāna Aivare (dz. 1939) neatpazīst savu tēvu, kas atgriezies no GULAGa. Olga Feldentāle (1935-2018) kopā ar tēvu strādā smagus meža darbus, un šī pieredze vēlāk palīdz izdzīvot nometinājumā Sibīrijā. Rita Papiņa (1935-2018) piedzīvo, kā padomju represīvo orgānu darbinieki 1947. gadā nogalina viņas tēvu. Ansis Vilnis (dz. 1944) dalās atmiņās par kārtību un disciplīnu skolā.


4. stāsts. Otrās padomju okupācijas laiks
Pēc kara un pēckara grūtībām dzīve 60.-70. gados iegāja it kā normālās sliedēs. Bērni dzīvoja savu bērna dzīvi Latvijas PSR, daudz ko neizprotot un nezinot par pieaugušo dzīvi. Sarmīte Ozoliņa (dz. 1960) bērnību pavada neziņā par savas tautas un ģimenes patieso vēsturi, jo, baidoties no padomju varas represijām, mājinieki par to nerunāja. Padomju ideoloģija ietekmēja bērnu dzīvi - Uldis Ābiķis (dz. 1956) atceras skolu un savus centienus iegūt nelegālo literatūru, vēlāk pieaugot, viņš vairākkārt ir bijis represēts un piespiedu kārtā ārstēts psihiatriskajās slimnīcās par nepakļaušanos pastāvošajai varai. Afganistānas kara veterāns Alvils Dumpis (dz. 1968) bērnībā ar nepacietību gaida dienestu Padomju armijā. Diāna Siliņa (dz. 1964) atceras, ka skolā bija obligātā militārā apmācība, bet Sandra Cīrule (dz. 1964), stāsta par to, ka viņa kā pioniere slepus kristīta baznīcā. Lauma Zušēvica (dz. 1954), bērnību pavadot trimdā ASV, uzsver, cik svarīgi viņas ģimenei bija saglabāt latviešu valodu.


5. stāsts. Atmodas un Latvijas neatkarības atjaunošanas laiks.

Videostāstu  sērijas noslēgumā atmiņās par savu bērnību dalās bērni, kas piedzima nebrīvā valstī un piedzīvoja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Andrejs Gusačenko (dz.1982) dzimis Krievijā, uz dzīvi padomju Latvijā kopā ar ģimeni pārcēlās divu gadu vecumā. Viņš stāsta par savu uzņemšanu oktobrēnu organizācijā un par to, kā viņa ģimene  Atmodas laikā atbalstīja Latvijas neatkarību.  Izanda Asja Puncule (dz. 1984) dzimusi Kanādā. 1990. gadā viņa apciemoja savu vecvecāku dzimteni -  Latviju. Viņa atceras, ka Rīga izskatījās drūma, bet radu bērni neprata angļu valodu, taču runāja krieviski. Šobrīd viņa ir pārcēlusies uz dzīvi Latvijā. Kārlis Krēķis (dz. 1977) ir piedzimis  un uzaudzis padomju Latvijā. Viņš stāsta par rotaļām uz Rīgas ēku jumtiem  un dārza darbiem. Oskars Gruziņš (dz. 1986) piedzima Atmodas laikā un viena no viņa pirmajām bērnības atmiņām ir par Barikāžu laiku, bet patiesi jautrs stāsts ir par paciņu no Amerikas – Latvijā vēl nezināmo “Kellogg’s”. Lelde Neimane (dz. 1977) kā bērns piedzīvo ļoti emocionālus brīžus – Neatkarības deklarācijas pieņemšanu 1990. gada 4. maijā un 1991. gada 13. janvāra mītiņu Rīgā.2021. gadā muzeja Izglītības nodaļa plāno stāstu sēriju papildināt ar mācību metodisko materiālu, lai to varētu izmantot vēstures apguvei skolās. Bērni bērniem.

OM AVK glabā nedaudz oriģinālus kino, audio un video materiālus no okupāciju laika posmiem, taču lielāko daļu krājuma veido videoliecības. Tās ir okupācijas laika liecinieku atmiņas dzīves stāstu veidā, sāktas filmēt jau no 1996. gada. Šobrīd krājumā ir 2408 videoliecības 4412 stundu garumā.

Projektu “Bērnība. Pieci stāsti par.” atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Vairāk šajā sadaļā

Virtuālā ekskursija "No okupācijas līdz brīvībai"
Aicinām kopā ar muzeja gidiem izstaigāt Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju!Pirmajā video stāstā...
Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: "ATMODA", LTF, Čeka un "Radio Brīvā Eiropa"
Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītāja Induļa Zālītes prezentācija par...
Attālinātajam mācību procesam pielāgotās muzeja nodarbības
Laika gaitā šī sadaļa tiks papildināta ar vairākām Izglītības...
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas
Projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” mērķis ir sniegt viegli uztveramus...
Latvijas Okupācijas muzeja vēstures atlants Latvija Eiropā
Godinot Latvijas Republikas 90. gadskārtu, Okupācijas muzejs sagatavojis vēstures atlantu „Latvija Eiropā.” Vēstures...
Dzīve LPSR (1945-1990)
Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves...
„Stāsti smiltīs (.!)"
Benitai Plezerei bija 11 gadi, kad 1949. gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no lauku mājām Zemgalē izveda uz nomitinājumu aiz...
Kā veikt pētījumu?
Kas ir pētījums? Zinātnisks pētījums ir izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat...
Avotu analīze
Vai tevi interesē vēsture – pagātnes aizraujošie notikumi, straujās un pakāpeniskās izmaiņas,...
Diskusija par Latviju 90. gadu sākumā
2016. gada 10. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīkoja gidu apmācības. Diskusijā par...
Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa no 2014.gada rudens līdz 2016. gada martam rīkoja kursus vēstures, sociālo zinību...
Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā
Sadarbojoties ar 1991. gada Barikāžu muzeju projektā „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”, ir izveidots...
Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.
Metodiskais materiāls nodarbībām „Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.” ar dokumentālās...
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism in Eastern Europe. Bukarestē (Rumānija) izdotajā rakstu krājumā...
Komunisms
Lai izprastu 20.  gadsimta vēsturi kopumā, svarīgi noskaidrot, kas ir komunisms. Komunismam līdzīgas idejas (par...
Es & brīvība
Atbalsta materiāls skolotajiem un skolu pašpārvaldēm Latvijas neatkarībai veltītu pasākumu rīkošanai skolās. Atbalsta...
Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

 Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”

Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”