X

Skolām

Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana

Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa no 2014.gada rudens līdz 2016. gada martam rīkoja kursus vēstures, sociālo zinību un politikas skolotājiem „Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana”. Otrā pasaules kara gaitā Latviju bija spiesti atstāt daļa tās iedzīvotāju. Kara sākumā notika baltvāciešu izceļošana, kara beigās bēgļu gaitās devās cilvēki, kuru dzīvi apdraudēja tuvojošā otrreizējā padomju okupācija. Masveida deportācijās 1941. un 1949. gadā tika izsūtīti padomju varai nevēlamie cilvēki.

Kursu mērķis bija palīdzēt skolotājiem izprast Latvijas vēstures jautājumus, kas saistīti ar Otrā pasaules kara notikumiem un to sekām mūsdienu sabiedrībā, kā arī rosināt skolotājus vēstures mācīšanai izmantot muzejus, izstādes un notikumu vietas. Pateicoties muzeja ziedotāju un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam, kursi bija bez maksas.  Kopumā 220 skolotāji izmantoja šo iespēju un saņēma RIIMC tālākizglītības kursu apliecības. Kursu saturs tika veidots uz projektā „Dažādas tautas-kopīga pieredze” (Different Nations-Shared Experiences) izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un filmām „Deportācijas. Divas naktis, viens noziegums.”, „Uz visiem laikiem. Vācbaltiešu izceļošana.” un „Pāri jūrai. Bēgšana uz Zviedriju.” Pavisam bija piecas kursantu grupas un kursu saturs bija līdzīgs, taču atsevišķas lekcijas un izstāžu apmeklējumi bija atšķirīgi, jo tie bija saistīti ar lektoru iespējām un muzeju piedāvātajām izstādēm.

Piedāvājam izmantot filmas, metodisko materiālu un semināra lekciju:

Uz visiem laikiem. Vācbaltiešu izceļošana 

Metodiskais materiāls: Doties vai nedoties? Baltvāciešu pārvietošana (1939-1940)


Pāri jūrai. Bēgšana uz Zviedriju

Metodiskais materiāls: Patvēruma meklējumos: baltieši Zviedrijā


Deportācijas. Divas naktis, viens noziegums

Metodiskais materiāls: Pret paša gribu: padomju deportācijas


Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēža prof. Valtera Nollendorfa lekcija „Trimda un neatkarība”.

 

Vairāk šajā sadaļā

Video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti par"
Latvijas Okupācijas muzejs izveidojis video stāstu sēriju “Bērnība. Pieci stāsti par”, kurā izmantotas muzeja...
Virtuālā ekskursija "No okupācijas līdz brīvībai"
Aicinām kopā ar muzeja gidiem izstaigāt Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju!Pirmajā video stāstā...
Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: "ATMODA", LTF, Čeka un "Radio Brīvā Eiropa"
Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītāja Induļa Zālītes prezentācija par...
Attālinātajam mācību procesam pielāgotās muzeja nodarbības
Laika gaitā šī sadaļa tiks papildināta ar vairākām Izglītības...
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas
Projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” mērķis ir sniegt viegli uztveramus...
Latvijas Okupācijas muzeja vēstures atlants Latvija Eiropā
Godinot Latvijas Republikas 90. gadskārtu, Okupācijas muzejs sagatavojis vēstures atlantu „Latvija Eiropā.” Vēstures...
Dzīve LPSR (1945-1990)
Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves...
„Stāsti smiltīs (.!)"
Benitai Plezerei bija 11 gadi, kad 1949. gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no lauku mājām Zemgalē izveda uz nomitinājumu aiz...
Kā veikt pētījumu?
Kas ir pētījums? Zinātnisks pētījums ir izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat...
Avotu analīze
Vai tevi interesē vēsture – pagātnes aizraujošie notikumi, straujās un pakāpeniskās izmaiņas,...
Diskusija par Latviju 90. gadu sākumā
2016. gada 10. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīkoja gidu apmācības. Diskusijā par...
Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā
Sadarbojoties ar 1991. gada Barikāžu muzeju projektā „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”, ir izveidots...
Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.
Metodiskais materiāls nodarbībām „Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.” ar dokumentālās...
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism in Eastern Europe. Bukarestē (Rumānija) izdotajā rakstu krājumā...
Komunisms
Lai izprastu 20.  gadsimta vēsturi kopumā, svarīgi noskaidrot, kas ir komunisms. Komunismam līdzīgas idejas (par...
Es & brīvība
Atbalsta materiāls skolotajiem un skolu pašpārvaldēm Latvijas neatkarībai veltītu pasākumu rīkošanai skolās. Atbalsta...
Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

 Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”

Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”