X

Skolām

Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.

Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.

Metodiskais materiāls nodarbībām „Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.” ar dokumentālās filmas „Pretrunīgā vēsture” izmantošanu skolās. Materiāls veidots ar Kultūras ministrijas apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts integrācijas jomā ” finansiālu atbalstu.

Nodarbības mērķi:

  • veidot skolēnos izpratni par tolerances un iecietības nozīmi mūsdienu sabiedrībā;
  • parādīt, kā Otrais pasaules karš ietekmēja cilvēku likteņus un sabiedrību Latvijā;
  • papildināt skolēnu zināšanas par Otrā pasaules kara notikumiem Latvijas teritorijā.
Piedāvājam izmantošanai divus variantus, taču skolotājam vienmēr ir izvēle rīkoties pēc saviem ieskatiem.
  • 1. Diskusiju nodarbība - 9. – 12. klašu skolēniem vēstures sociālo zinību un politikas stundās, kā arī skolas pasākumos un projekta nedēļās par Otrā pasaules kara tematiku, toleranci un iecietību. Paredz filmas noskatīšanos pilnībā (65 min.) klasē vai mājās. Pēc filmas noskatīšanās diskusija, kurai piedāvājam jautājumus.
  • 2. Nodarbība, izmantojot fragmentus - 9. un 12. klašu skolēniem vēstures stundās, mācoties par Otro pasaules karu. Piedāvājam noskatīties filmas fragmentus (23 min.) un izmantot darba lapu.
Metodiskais materiāls papildināts ar vēsturnieka, filmas autora komentāriem par filmu un autora rakstiem par atsevišķiem vēstures jautājumiem. Tos iespējams lejupielādēt šeit: Metodisko materiālu veidoja Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki Inguna Role, Lelde Neimane, Uldis Neiburgs un skolotāju – ekspertu grupa – Irēna Ņikitina (Inčukalna pamatskola), Jeļena Smoļina (Rīgas Herdera vidusskola), Jeļena Rjazanceva (Jelgavas 2. pamatskola), Inguna Role (Saldus novada Druvas vidusskola).

Ar subtitriem latviešu valodāAr subtitriem krievu valodā

Vairāk šajā sadaļā

Video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti par"
Latvijas Okupācijas muzejs izveidojis video stāstu sēriju “Bērnība. Pieci stāsti par”, kurā izmantotas muzeja...
Virtuālā ekskursija "No okupācijas līdz brīvībai"
Aicinām kopā ar muzeja gidiem izstaigāt Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju!Pirmajā video stāstā...
Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: "ATMODA", LTF, Čeka un "Radio Brīvā Eiropa"
Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītāja Induļa Zālītes prezentācija par...
Attālinātajam mācību procesam pielāgotās muzeja nodarbības
Laika gaitā šī sadaļa tiks papildināta ar vairākām Izglītības...
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas
Projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” mērķis ir sniegt viegli uztveramus...
Latvijas Okupācijas muzeja vēstures atlants Latvija Eiropā
Godinot Latvijas Republikas 90. gadskārtu, Okupācijas muzejs sagatavojis vēstures atlantu „Latvija Eiropā.” Vēstures...
Dzīve LPSR (1945-1990)
Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves...
„Stāsti smiltīs (.!)"
Benitai Plezerei bija 11 gadi, kad 1949. gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no lauku mājām Zemgalē izveda uz nomitinājumu aiz...
Kā veikt pētījumu?
Kas ir pētījums? Zinātnisks pētījums ir izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat...
Avotu analīze
Vai tevi interesē vēsture – pagātnes aizraujošie notikumi, straujās un pakāpeniskās izmaiņas,...
Diskusija par Latviju 90. gadu sākumā
2016. gada 10. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīkoja gidu apmācības. Diskusijā par...
Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa no 2014.gada rudens līdz 2016. gada martam rīkoja kursus vēstures, sociālo zinību...
Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā
Sadarbojoties ar 1991. gada Barikāžu muzeju projektā „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”, ir izveidots...
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism in Eastern Europe. Bukarestē (Rumānija) izdotajā rakstu krājumā...
Komunisms
Lai izprastu 20.  gadsimta vēsturi kopumā, svarīgi noskaidrot, kas ir komunisms. Komunismam līdzīgas idejas (par...
Es & brīvība
Atbalsta materiāls skolotajiem un skolu pašpārvaldēm Latvijas neatkarībai veltītu pasākumu rīkošanai skolās. Atbalsta...
Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

 Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”

Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”