X

Skolām

Dzīve LPSR (1945-1990)

Dzīve LPSR (1945-1990)

Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves jomas Latvijā padomju varas periodā. Metodiskais materiāls aptver četras tēmas: vēlēšanas, represijas, jaunatne, propaganda – katrā no tām piedāvājot idejas un materiālus darbam stundā un ārpus tās. Materiālu veidojusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa, izmantojot ne tikai muzeja, bet arī Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuves materiālus.

No kā sastāv Dzīve Latvijas PSR?

Katra metodiskā materiāla daļa sastāv no īsas ievadfilmas, uzdevuma darbam ar filmu, avotu analīzesun uzdevumiem patstāvīgam darbam. Materiālā iekļauta arī krustvārdu mīkla ar tēmas nozīmīgākajiem jēdzieniem, kā arī priekšlikumi eseju tematiem.

Kā izmantot Dzīve Latvijas PSR?

Metodiskais materiālas veidots apzinoties, ka mācību stundu skaits padomju varas perioda apgūšanai skolā ir ierobežots; tēmu ievadfilmas ir līdz  5 minūtēm garas, un uzdevumi sastādīti tā, lai to veikšana neaizņemtu visu mācību stundu. Skolotājam ir iespēja kombinēt atsevišķus uzdevumus no vienas vai vairākām tēmām atbilstoši mācību vajadzībām. Atlasot vecumposmam un izglītības pakāpei piemērotus uzdevumus un jautājumus, materiālu var izmantot gan vidējā, gan pamata izglītībā.

Vēlēšanas


Uzdevums darbam ar filmu „Vēlēšanas"
Skatoties filmu, skolēni meklēs pierādījumus, kas apstiprina, ka 1940. gada vēlēšanas Latvijas PSR bija nedemokrātiskas un falsificētas.

Avotu analīzes uzdevums Padomju režīma sākums Latvijā
Avotu analīzes uzdevums Padomju režīma sākums Latvijā
Skolēni grupās analizēs padomju propagandas plakātus un ikdienas dzīves fotogrāfijas, kas atspoguļo patēriņa preču deficītu Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Roklaižas: Padomju sistēmas ietekme uz morāli
Skolēni izpētīs divas 1960.-1970. gadu karikatūras, lai spriestu par padomju sistēmas ietekmi uz morāli.

Uzdevums darbam ārpus stundas Vēlēšanas demokrātijā un totalitārismā
Skolēni analizēs mūsdienu un padomju perioda normatīvos aktus, lai salīdzīnātu vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātus. Uzdevumā izmantota arī Likumdevēju darbības vēsture https://ej.uz/likumd un LTV raidījums Melu laboratorija http://ej.uz/ML_padomju-demokratija.

 

RepresijasUzdevums darbam ar filmu „Represijas"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par Valsts drošības komitejas darbību un iedzīvotāju masveida deportācijām no Latvijas. 

Uzdevums darbam ar filmu Deportāciju salīdzinājums
Skatoties filmu „Represijas”, skolēni salīdzinās 1941. gada un 1949. gada deportācijas: izsūtīto grupas, skaitliskos apmērus un cēloņus.

Avotu analīzes uzdevums Dzīve pirms un pēc deportācijas
Skolēni analizēs fragmentu no 1941. gada jūnijā deportētā Jura Bubindusa dienasgrāmatas, kā arī viņa un citu izsūtīto ģimeņu fotogrāfijas, lai salīdzinātu dzīvi pirms un pēc deportācijas.

Avotu analīzes uzdevums No Latvijas deportētās etniskās un sociālās grupas
Skolēni analizēs statistikas datus un pētnieku rakstu fragmentus, lai izprastu dažādu Lavijas etnisko grupu atšķirīgo pieredzi deportāciju laikā.

Uzdevums darbam ārpus stundas Deportēto pesoniskā pieredze
Skolēni intervēs vienu laikabiedru, lai noskaidrotu, kā deportāciju pieredzējis viens indivīds. Intervijas vietā skolēni var izpētīt kāda deportētā lietu Latvijas Nacionālā arhīva virtuālajā izstādē 1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos http://ej.uz/LNA-14junijs vai Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs http://ej.uz/LNA-aizvestie

Uzdevums darbam ārpus stundas Represiju upuru piemiņas vietas
Skolēni izvērtēs savas apkārtnes piemiņas vietas, lai sniegtu savus priekšlikumus padomju varas represiju upuru piemiņas iemūžināšanai.

Uzdevums darbam ārpus stundas Represētā inteliģence
Skolēni patstāvīgi pētīs Vizmas Belševicas, Lidijas Lasmanes-Doroņinas, Knuta Skujenieka vai Maijas Silmales dzīvesstāstus un attiecības ar padomju varu. 


Jaunatne 

Uzdevums darbam ar filmu „Jaunatne"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par jaunatnes politiku Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Jaunatnes organizācijas Padomju Savienībā
Skolēni analizēs padomju perioda preses publikācijas un pētnieku rakstu fragmentus, lai iepazītu bērnu un jauniešu dzīvi padomju Latvijā.

Avotu analīzes uzdevums Rozas stāsts
Skolēni analizēs 12 gadus vecās Rozas Gurevičas vēstuli Staļinam un ar to saistītus arhīva dokumentus.

Uzdevums darbam ārpus stundas Jaunatnes organizācijas padomju laikā un mūsdienās
Skolēni salīdzinās padomju perioda un mūsdienu jauniešu organizācijas, izmantojot laikabiedru intervijas, televīzijas raidījumu Melu laboratorija http://ej.uz/ML_jaunatne un internetā atrodamos resursus.


Propaganda
Uzdevums darbam ar filmu „Propaganda"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par padomju propagandas mērķiem, vēstījumu un izpausmēm.

Avotu analīzes uzdevums Padomju Savienības iedzīvotāju ikdienas dzīve
Skolēni grupās analizēs padomju propagandas plakātus un ikdienas dzīves fotogrāfijas, kas atspoguļo patēriņa preču deficītu Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Patēriņa preču deficīts Padomju Savienībā
Skolēni analizēs padomju perioda karikatūras, lai izprastu propagandas nepieciešamību.

Avotu analīzes uzdevums Telpas noformējums kā propagandas līdzeklis
Skolēni analizēs padomju perioda interjeru un eksterjeru fotogrāfijas, lai saskatītu tajās dažādas padomju propagandas manifestācijas: vadoņu portretus, saukļus, lozungus un padomju varas simboliku. 

Uzdevums darbam ārpus stundas Padomju propaganda iedzīvotāju atmiņās 
Skolēni intervēs vienu laikabiedru, lai noskaidrotu, kā viņš pieredzējis padomju propagandu.

Uzdevums darbam ārpus stundas Padomju propaganda pilsētvidē
Skolēni analizēs padomju perioda fotogrāfijas, lai saskatītu propagandas izpausmes pilsētvidē. Analīzes paraugs skatāms šeit: http://ej.uz/VEF-1980


LPSR jēdzienu krustvārdu mīkla
LPSR jedzieni_online.html

Vairāk šajā sadaļā

Video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti par"
Latvijas Okupācijas muzejs izveidojis video stāstu sēriju “Bērnība. Pieci stāsti par”, kurā izmantotas muzeja...
Virtuālā ekskursija "No okupācijas līdz brīvībai"
Aicinām kopā ar muzeja gidiem izstaigāt Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju!Pirmajā video stāstā...
Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: "ATMODA", LTF, Čeka un "Radio Brīvā Eiropa"
Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītāja Induļa Zālītes prezentācija par...
Attālinātajam mācību procesam pielāgotās muzeja nodarbības
Laika gaitā šī sadaļa tiks papildināta ar vairākām Izglītības...
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas
Projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” mērķis ir sniegt viegli uztveramus...
Latvijas Okupācijas muzeja vēstures atlants Latvija Eiropā
Godinot Latvijas Republikas 90. gadskārtu, Okupācijas muzejs sagatavojis vēstures atlantu „Latvija Eiropā.” Vēstures...
„Stāsti smiltīs (.!)"
Benitai Plezerei bija 11 gadi, kad 1949. gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no lauku mājām Zemgalē izveda uz nomitinājumu aiz...
Kā veikt pētījumu?
Kas ir pētījums? Zinātnisks pētījums ir izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat...
Avotu analīze
Vai tevi interesē vēsture – pagātnes aizraujošie notikumi, straujās un pakāpeniskās izmaiņas,...
Diskusija par Latviju 90. gadu sākumā
2016. gada 10. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīkoja gidu apmācības. Diskusijā par...
Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa no 2014.gada rudens līdz 2016. gada martam rīkoja kursus vēstures, sociālo zinību...
Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā
Sadarbojoties ar 1991. gada Barikāžu muzeju projektā „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”, ir izveidots...
Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.
Metodiskais materiāls nodarbībām „Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.” ar dokumentālās...
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism in Eastern Europe. Bukarestē (Rumānija) izdotajā rakstu krājumā...
Komunisms
Lai izprastu 20.  gadsimta vēsturi kopumā, svarīgi noskaidrot, kas ir komunisms. Komunismam līdzīgas idejas (par...
Es & brīvība
Atbalsta materiāls skolotajiem un skolu pašpārvaldēm Latvijas neatkarībai veltītu pasākumu rīkošanai skolās. Atbalsta...
Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

 Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”

Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”