X

Muzeja pārstāvji ārzemēs

ASV
ASV muzeju pārstāv Okupācijas muzeja atbalsta grupa OMFA (pilnais nosaukums — LATVIAN 50 YEAR OCCUPATION MUSEUM FUND SUPPORT GROUP). To vada Irēne Lazda (lazdai@uwec.edu). OMFA mērķis ir atbalstīt muzeju Rīgā un vākt līdzekļus tā darbībai. Ziedotājiem, kas caur atbalsta grupu ziedo Okupācijas muzejam, ir tiesības saņemt ienākumu nodokļa atlaides ASV, jo OMFA 1998. gadā reģistrēta kā ASV labdarības organizācija. Ja vēlaties nosūtīt vēstuli vai ziedot, čeki rakstāmi: OMFA, c/o Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024, USA 

FOTO: No kreisās - Irēne Lazda, Ilze Schwartz, Daina Albertiņa, Ilze Resnis, Ēriks Kākulis un Silvija Rutenberga. Otrā rindā Paulis Lazda

Juris Kīns

Juris Mežinskis

 

Austrālijā
Austrālijā muzeju pārstāv Ināra Graudiņa. Viņa pieņem ziedojumus muzejam, reģistrē un pārsūta uz muzeju. Divreiz gadā izsūta ziedotājiem muzeja Apkārtrakstu, kārto testamenta novēlējumus un sniedz ziņas sabiedrībai par muzeja darbību.
Ināra Graudiņa, 141 Darley Rd., Randwick, NSW 2031, Australia


FOTO: No kreisās: Ināra Graudiņa, Viktorija Stevensa un Juris Liepiņš

 

Kanādā
Kanādā muzeju pārstāv Latvijas Okupācijas muzeja atbalsta grupa Kanādā, ko vada Dagnija Staško. Viņa informē vietējo sabiedrību par muzeja darbu, izsūta ziedotājiem muzeja Apkārtrakstu un vēstules, kā arī pieņem ziedojumus muzejam caur labdarīgas organizāciju LATVIAN RELIEF AND DEVELOPMENT FUND (LRDF). Ziedojumus, kas novēlēti Okupācijas muzeja biedrībai, drīkst atskaitīt no Kanādas federālajiem ienākumu nodokļiem. Ja ziedojat muzejam, noteikti norādiet— LRDF (“Latvia Relief and Development Fund”) ziedojums Okupācijas muzejam. Dagnija Staško vairākus iepriekšējos gadus aktīvi strādāja muzejā Rīgā. Viņa bija pirmā muzeja sabiedrisko attiecību vadītāja un izveidoja muzeja Izglītības programmu. Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave., Nepean, ON K2H 5J2, Canada

FOTO: Dagnija Staško iepazīstina Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonda biedrus ar muzeja Izglītības programmas ieceri. 1996. gada jūlijs

 

Lielbritānijā
Muzeju Lielbritānijā pārstāv Okupācijas muzeja biedrības biedre Inese Auziņa Smita. Viņa regulāri  piedalās Okupācijas muzeja biedrības sanāksmēs Rīgā un var sniegt informāciju par muzeja darbību.Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive Loughborough LE11 3JR, United Kingdom.

FOTO: Inese Auziņa Smita un Rodžers Smits

Muzeja apkārtraksts

Galerijas

Galerijas