X

Galerija

Piemiņas vietas

2016. gada 20. oktobris
Piemiņas vietas - Čekas vai Stūra māja ir unikāla liecība par pusgadsimtu ilgu periodu, kura laikā totalitāras varas represīva struktūra – Latvijas PSR Valsts drošības komiteja (saukta arī par Čeku) ir vajājusi, nogalinājusi un morāli terorizējusi Latvijas iedzīvotājus.Čekas vai Stūra māja ir unikāla liecība par pusgadsimtu ilgu periodu, kura laikā totalitāras varas represīva struktūra – Latvijas PSR Valsts drošības komiteja (saukta arī par Čeku) ir vajājusi, nogalinājusi un morāli terorizējusi Latvijas iedzīvotājus.
Piemiņas vietas - Piemiņas zīme
Piemiņas vietas - Čekas nama kameras izolators
Piemiņas vietas - Vagons Torņakalnā
Piemiņas vietas - Komunistiskā terora upuru kapulauks “Baltie krusti” Meža kapos Rīgā.
Piemiņas vietas - „Balto krustu” kapulauka memoriāla galvenais tēlnieciskais objekts, granīta stēla uz kuras ir uzrakstīti kapulaukā apbedīto uzvārdi. Pie stēlas pamatnes uz zemes ir novietota melna granīta joslas „ēna”. Uzvārdu noskaidrošanu veica novadpētnieks Jānis Rivars, līdzdarbojoties Piemiņas vietu programmas vadītājam R. Pētersonam.

Muzeja apkārtraksts

Muzeja pārstāvji ārzemēs

Muzeja pārstāvji ārzemēs