X

Galerija

Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā

2016. gada 20. oktobris
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gadā Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuve ar Latviešu Fonda finansiālu atbalstu tika papildināta ar 91 latviešu trimdas stāstu par situāciju bēgļu nometnēs pēc II Pasaules kara, izceļošanu uz mītņu zemēm un latvietības saglabāšanu jau vairākās paaudzēs.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - Muzeja vēsturniece Lelde Neimane un video operators Aivars Reinholds apciemoja tautiešus Minneapolē un St. Paulā (Minesotā), Eau Clairē un Milvokos (Viskonsinā), Čikāgā un tās apkārtnē (Ilinojā), Grand Rapids, Kalamazū un Garezerā (Mičiganā).
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 8. maijs. Minneapoles un St. Paulas ev. lut. draudzes baznīcā. No kreisās: video operators Aivars Reinholds, vēsturniece Lelde Neimane, videoliecības sniedzējs, nacistu laikā Rīgā apcietinātais, bijušais leģionārs Vilis Rutks.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 7. maijs. Minneapole. Anita Skaidrīte Demants ar unikālām ģimenes relikvijām, kas paņemtas līdzi bēgļu gaitās.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 012. gada 21. maijs. Čikāgas apkaime. Bijušais leģionārs un
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 14. maijs. Milvoki. Videoliecības ieraksts pie simtgadnieces Ritas Gagaines.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 20. jūnijs. Garezers. Videoliecības sniedzēja Ruta Kore ar vērtīgajām vēstulēm no 1941. gadā deportētās tantes Marijas Leontīnas Perlbahas. Attēlā redzama no vagona izmestā vēstulīte, divas vēstules no Sibīrijas, vairākas vēstules, kas sūtītas pēc atgriešanās no izsūtījuma, kā arī rokdarbs, kas darināts Sibīrijā, pārvests mājās Latvijā, vēlāk nosūtīts uz ASV Rutai.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 
2012. gada 2. maijs. Minneapole. Videoliecību sniedza arī
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 22. maijs. Čikāga. 92. dzimšanas dienā savu dzīvesstāstu uzticēja bijusī kara laika medmāsa – saistīta ar Zviedrijā izdotajiem leģionāriem, dziedātāja Marta Cakare un baptistu mācītājs Oļģerts Cakars.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 29. maijs. Čikāgas apkaime. Liecību par savu dzīvi stāsta „Čikāgas piecīšu” vīrs Alberts Legzdiņš.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 4. jūnijs. Grand Rapids. Videoliecību sniedz Okupācijas muzeja ilggadējais atbalstītājs Dr. Zigfrīds Zadvinskis.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 13. jūnijs. Kalamazū. Videoliecību sniedz ievērojamais diriģents Roberts Zuika.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - Pēc katras videoliecības, ja liecinieks ļāva, ekspedīcijas dalībniek iepazinās ar dzimtas fotogrāfijām. 2012. gada 3. maijs. Minneapole. Viesos pie Ģirta Jātnieka.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 21. maijs. Čikāgas apkaime. Viesojoties pie bijušā leģionāra Pētera Lapiņa.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 8. jūnijs. Grand Rapids. Pie Korejas kara veterāna Elmāra Kalnaraupa, kurš Okupācijas muzejam uzdāvināja vienu fotogrāfijas oriģinālu no bēgļu gaitām Kurzemē un arī ģimenei piederošo Latvijas karogu, izvestu viscaur līdzi bēgļu gaitās.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - Ekspedīcijas laikā Okupācijas muzeja darbinieki piedalījās vairākos sarīkojumos un piemiņas pasākumos. 2012. gada 14. jūnijs. Garezers. Pasākums 1941. gada 14. jūnija, 1949. gada 25. marta deportācijās cietušo un citu PSRS represēto ļaužu piemiņai.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - 2012. gada 17. jūnijs. Grand Rapids. Leldes Neimanes uzruna 1941. gada 14. jūnija, 1949. gada 25. marta deportācijās cietušo un citu PSRS represēto ļaužu piemiņai.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - Ekspedīcijas dalībnieki apmeklēja vairākus latviešu centrus, latviešu draudžu baznīcas un dievkalpojumus. 2012. gada 17. jūnijs. Kalamazū Latviešu draudzes baznīcā. Mācītāja Brigita Puiķe.
Muzeja filmēšanas grupas ekspedīcija uz ASV 2012. gada vasarā - Ikvienā vietā Latviešu draudzēm ir arī kapsētas – piemiņas vietas trimdā palikušajiem Latvijas ļaudīm. 2012. gada 7. maijs. Latviešu draudzes nodalījums Minneapoles kapos.

Muzeja apkārtraksts

Muzeja pārstāvji ārzemēs

Muzeja pārstāvji ārzemēs