X

Muzeja nākotneNākotnes Nama hronika

2020. gada 21. janvārī noslēgts līgums ar dizaina biroju H2E par Latvijas Okupācijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas zinātniskās koncepcijas mākslinieciskā risinājuma izstrādi un īstenošanu.

2019. gada 18. oktobrī Latviešu Strēlnieku laukumā virs topošā Latvijas Okupācijas muzeja “Nākotnes nama” tiek pacelts “Spāru” vainags.  

2019. gada 5. septembrī tiek izsludināts metu konkurss par Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas dizainu.

2018. gada 29. maijs - Valsts akciju sabiedrības "Valsts Nekustamie īpašumi" (VNĪ) priekšsēdētājs Ronalds Neimanis un SIA „Skonto Būve” valdes loceklis Juris Pētersons svinīgā ceremonijā paraksta līgumu par Nākotnes nama celtniecību.

2016. gada 8.septembrī Saeima trešajā lasījumā atbalsta grozījumus Latvijas Okupācijas muzeja likumā, kas  paredz piešķirt muzeja ēkai un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālam nacionālā interešu objekta statusu un nodot Būvvaldes funkciju izpildīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2016. gada 25. janvāris - Rīgas pilsētas būvvalde noraida būvatļaujas izsniegšanu. Tiek norādīts, ka Rīgas pilsētas arhitekta noraidošs viedoklis (2015.g. 8.sept.) ir Būvvaldei saistošs.

2015. gada 10. septembris - muzeja rekonstrukcijas projektu izskata Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē, kurā nospriež, ka lēmuma pieņemšanu par Okupācijas muzeja piebūves «Nākotnes nams» būvprojektu nepieciešams pagarināt, jo būvvalde nevar objektīvi izvērtēt Rīgas pilsētas arhitektu biroja iesniegto atzinumu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nolemj pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.05.2016.

2015. gada 25. novembris - Administratīvā rajona tiesa nosaka Rīgas būvvaldei izsniegt administratīvo aktu līdz 2016. gada 25. janvārim.

2015. gada 8. septembris - Rīgas pilsētas arhitekts sniedz atzinumu: „Iesakām neatbalstīt būvatļaujas izsniegšanu konkrētajai Būvniecības iecerei un apsvērt iespēju uzdot par pienākumu iesniedzējam novērst konstatētās nepilnības.“

2015. gada 11. maijs - Muzeja rekonstrukcijas projekts iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē.

2015. gada 3. marts - 19 arhitekti un 1 dizainers sūta vēstuli Kultūras ministrei, Nacionālajai kultūras padomei, Nacionālajai Arhitektūras padomei, Latvijas Muzeju padomei, VKPAI un Rīgas domei, ierosinot "atstāt mierā Strēlnieku laukuma ansambli.“

2014. gada 12. augusts - Ministru kabinets pieņem lēmumu par 7,4 miljonu eiro piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā izveidei.

2013. gada 1. marts - Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) un SIA „Būvprojektu vadība” noslēdz līgumu par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Projektēšanas izmaksas būs Ls 69 858 (bez PVN).

2013. gada 3. janvāris - Konkursa pieteikumu atvēršana. Saņemti piedāvājumi no SIA „Rem Pro”, A/S „LX Grupa”, SIA „Būvprojektu vadība”, SIA „Arhitektu birojs Krasts” un SIA „Nams”.

2012. gada novembris - VNĪ izsludina atkārtotu konkursu par tehniskā projekta izstrādi un autorruzraudzību ar izmaiņām tā nolikuma tehniskajā specifikācijā.

2012. gada 19. septembris - Muzejā viesojas arhitekts Gunārs Birkerts, lai prezentētu ideju par Kluso telpu pārbūvētajā muzeja ēkā. Lasīt vairāk

2012. gada jūnijs - Konkursā par tehniskā projekta izstrādi pieteikušies 7 pretendenti. Par konkursa uzvarētāju paziņo A/s ”LX GRUPA” Iepirkumu uzraudzības birojs saņem iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumu. Konkurss tiek apturēts.

2012. gada februāris - VNĪ izsludina konkursu par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

2011. gada 5. jūlijs - Ministru kabinets pieņem lēmumu par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa celtniecības finansēšanu. Rīkojums Nr. 307 paredz, ka muzeja pārbūve un piebūves celtniecība jāpabeidz līdz 2013. gada 31. decembrim. Pēc VNĪ aprēķiniem tam nepieciešami aptuveni 5,5 miljoni latu. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti valstij piederošās muzeja ēkas pārbūvei, bet rekonstruētā nama iekārtošana un jaunas ekspozīcijas izveide jāfinansē Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai. Daļu rekonstrukcijas – muzeja ēkas siltināšanas izmaksas – segs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā konkursa “Zemas enerģijas patēriņa ēkas”.

2010. gada 13. aprīlis - Rīgas dome apstiprina Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumu, kurā skaidri iezīmēta Okupācijas muzeja paplašināšanas kontūra.

2008. - Rīgas pilsētas būvvalde Izsniedz Projekta plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Tā termiņš pagarināts līdz 2011. gadam.

2008. gads 12. februāris - Rīgas Būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa saskaņo skiču projektu

2008. gads 12. februāris - Rīgas pilsētas būvvalde saskaņo Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas skiču projektu

2007. gada 31. oktobris - Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija saskaņo rekonstrukcijas skiču projektu.

2007. - Ministru kabinets izdod rīkojumu, kas paredz, ka tālāko projekta attīstību uzņemsies Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). NN celtniecības izmaksas finansēs VNĪ, bet valsts tās segs pakāpeniski.

2006. - Latvijas Saeima apstiprina Latvijas Okupācijas muzeja likumu, kas nosaka Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma lietošanas tiesības Okupācijas muzeja vajadzībām.

2006. gada 7. februāris - Rīgas dome izdod saistošos noteikumus Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi“. Muzeja ēkai paredzēta piebūve.

2005. gada 1. marts - Debates Rīgas domē par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānu. Pirms apstiprināšanas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns paredz saglabāt Latviešu strēlnieku laukumu un Okupācijas muzeju, kā arī veidot tai piebūvi.

2004. gada 6. janvāris - Profesionāla diskusija par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta vīziju, ko iesniedzis Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds. Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome Padomes dalībnieki balso par arh. G. Birkerta piedāvāto muzeja rekonstrukcijas projektu. “Par” – Jānis Asaris, Juris Dambis, Jānis Lejnieks, Andris Kronbergs. “Pret” – Jānis Krastiņš, “Atturas” – Andis Cinis, Dace Neiburga, Pēteris Strancis, Vilnis Štrams, Dzintra Upmace.

2001. - Gunārs Birkerts kā vīziju muzejam dāvina NN projektu. Rīgas domei piederošās ēkas nākotne ir apdraudēta, jo nav atcelts 1999. gadā domes pieņemtais lēmums to nojaukt.

Nākotnes nama aktualitātes

Latvijas Okupācijas muzejs ar simboliskiem krājuma priekšmetiem atgriežas mājvietā Latviešu strēlnieku laukumā2021. gada 15. novembris
Trešdien, 2021. gada 17. novembrī, valsts svētku priekšvakarā Latvijas Okupācijas muzejs ar simboliskiem...
Latvijas Okupācijas muzejs saņem atjaunotā muzeja atslēgas2021. gada 13. augusts
13. augustā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) svinīgi nodeva atjaunotā Latvijas Okupācijas muzeja...
Ekspluatācijā pieņemts memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai “Vēstures taktīla”2021. gada 4. jūnijs
Latvijas Okupācijas muzeja kompleksa pārbūves gaita Strēlnieku laukumā 1, Rīgā tuvojas finišam - aktīvi norit...
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa ziedo Nākotnes nama auditorijas aprīkojumam2021. gada 29. janvāris
28. janvārī Daugavas Vanagu Toronto nodaļas pārstāvis Andrejs Mežmalis tikās ar Latvijas Okupācijas muzeja direktori...
LTV ziņu dienesta sižets par aktualitātēm «Nākotnes nama» celtniecībā2021. gada 7. janvāris
...
Muzeja pārbūves darbi tuvojas noslēgumam, uzsākta piemiņas objekta “Vēstures taktīla” izbūve2020. gada 16. oktobris
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" paziņojums preseiLatvijas Okupācijas muzeja kompleksā...
Sākam ziedojumu akciju “Ceļamaize Latvijas Okupācijas muzejam"2019. gada 21. oktobris
Kad virs Latvijas Okupācijas pārbūvējamā muzeja konstrukcijām pacēlās zaļš spāru vainags un celtnieki, ēkas...
Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama ziedotāji