X

Latvijas okupācijas vēsture

Neatkarības proklamēšanas svinību demonizēšana

Neatkarības proklamēšanas svinību demonizēšana

Autors: Edgars Engīzers

16. oktobrī Krievijas dienas laikraksts Izvestija publicēja rakstu “Latvija maršē pagātnē. Latviešu neonacisti gatavo vismasveidīgāko lāpu gājienu.” Rakstā pausts, ka pret šādu lāpu gājienu aktīvi iestājas Eiroparlamenta deputāti, salīdzinot to ar hitleriskās Vācijas praksi un norādot, ka šādas akcijas kārtējo reizi uzkurina nacistiskos noskaņojumus Eiropā. Vienlaikus Sputnik vēsta, ka “lāpu gājienus kā valstiski atbalstītu neonacisma izpausmi uztver virkne Eiropas politiķu”. Lāpu gājienu, piemēram, kritizēja prokremliskais Eirodeputāts Jirži Maštalka[1], kura vadītā deputātu grupa iepriekš nesekmīgi bija centusies panākt sankcijas pret Baltijas valstīm par it kā neonacistisku noskaņojumu izplatību. Arī Krievijas TV kanāls REN TV vēsta par lāpu gājienu, taču sižetā parādās daudz radikālāki akcenti – tiek pausts, ka Latvijas neonacisti gatavo gājienu, piesaistot to neatkarības dienas atzīmēšanai. Sižetā uzsvērts, ka Eiroparlamenta pārstāvji ir noskaņoti pret šādām akcijām, tādā veidā radot iespaidu, ka lāpu gājienu ir nosodījuši visi EP deputāti, nevis tikai margināla atsevišķu deputātu grupa.

Krievvalodīgais portāls Vesti.lv savukārt ir publicējis rakstu “Novembrī latvieši staigā ar lāpām, jo ir auksts un drēgns,” kurā ne vien ironizē par lāpu gājiena pamatojumu, bet arī uzsver šīs akcijas it kā ekskluzīvi etnisko raksturu. Citā Vesti.lv publikācijā iepriekšminētā informācija tiek papildināta ar Aleksandra Gapoņenko[2] teikto, ka “visi šie “grandiozie gājieni” izskatās ļoti biedējoši – desmitiem tūkstošu cilvēku ar lāpām rokās drūmi kliedz: “Latviju latviešiem!””. Patiesībā sauklis “Latviju latviešiem!” bija izplatīts 30. gados Latvijā aizliegtās labēji radikālās (fašistiskās) organizācijas “Pērkoņkrusts” biedru rindās. Mūsdienās šis sauklis netiek izmantots.  Kampaņā pret Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanas tradīcijām iesaistījās arī Krievijas komunistiskā partija, kas savā mājaslapā visus lāpu gājiena dalībniekus apzīmē kā nacistus un neonacistus.[3] Šāda 18. novembra gājiena idejas aizvietošana ar radikālu un patiesībai neatbilstošu vēstījumu liecina par mēģinājumiem Latvijas neatkarības proklamēšanas dienas svinības iezīmēt kā neonacisma izpausmi. Lai nostiprinātu šādu emocionālo saikni, minētie raksti ir papildināti ar informāciju, kam nav nekāda sakara ar 1918. gada 18. novembra vai 1919. gada 11. novembra vēsturisko nozīmi – par latviešu leģionu, pretpadomju partizāniem vai nacisma ideoloģiju.

Lāpu gājiena asociēšana ar nacistiskās Vācijas tradīcijas atdzīvināšanu ir izteikti spekulatīvs un ļoti sašaurinātos priekšstatos balstīts pieņēmums, jo lāpu gājienu tradīcija ir ne vien senāka, bet arī daudz plašāka. Lāpu gājieni tiek praktizēti gan Itālijas Ziemassvētku, gan Skandināvu Jaungada atzīmēšanā. Šī tradīcija bija plaši izplatīti arī pirmskara Latvijā, kad tie kļuva par neatņemamu valsts svētku, pilsētu atbrīvošanas vai militāro vienību dibināšanas gadadienu atzīmēšanas simbolu. Ļoti plaši un krāsaini Latvijas presē tika aprakstīti lāpu gājieni, kas Eiropā tika rīkoti par godu Rabindranatam Tagorem, kas sekmēja šīs tradīcijas izplatīšanos pirmskara Latvijā. Pirmais plašais lāpu gājiens Latvijas neatkarības pasludināšanas gadadienas atzīmēšanai notika 1923. gadā, kad lāpu gājienu uz Latvijas Nacionālo teātri, kur bija notikusi valsts proklamēšana, sarīkoja Ugunsdzēsēju organizācijas un Nacionālais klubs.

Lāpu gājieni tikuši plaši rīkoti arī Padomju Savienībā gan pirms[4], gan pēc[5] Otrā pasaules kara. Padomju okupācijas laikā Latvijā lāpu gājieni bija izteikta jauniešu, skolēnu un studentu manifestāciju sastāvdaļa.  Jau 1940. gada novembrī, atzīmējot Oktobra revolūcijas svētkus, komjaunatne starp citām publiskām manifestācijām rīkoja arī lāpu gājienus.[6] Lāpu gājieni tika rīkoti par godu vēlēšanām,[7] Staļina 70. dzimšanas dienai,[8] vai piemiņas pasākumos pie padomju varoņu kapiem.[9] Lāpu gājieni notika gan padomju studentu dziesmusvētkos Tartu,[10]  gan studentu iemīļotajos Aristoteļa svētkos[11] un kopumā var teikt ka tie bija iecienīti pionieru[12] un komjauniešu[13]  publisko pasākumu sastāvdaļa. 1988. gada 15. novembrī lāpu gājiens, kas tika rīkots par godu starptautiskajai studentu dienai 17. novembrī, jau iezīmēja būtisku pavērsienu – gājiens ar lāpām un sarkanbaltsarkanajiem karogiem uz Brīvības pieminekli manifestēja ne tikai studentu piederību starptautiskajai studentu saimei, bet arī Atmodas idejām.[14]

Lāpu gājiens kā neatkarības proklamēšanas gadadienas atzīmēšanas sastāvdaļa mūsdienās pastāv kopš 2003. gada, tomēr kā valsts svētku atzīmēšanas elements pēc neatkarības atgūšanas lāpu gājiens ir daudz senāka tradīcija – jau 1990. gada 11. novembrī Rīgas ielas piepildīja Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens.[15] Šis bija pēc neatkarības atjaunošanas pirmais plašākais lāpu gājiens, kas nesa mūžīgās uguns simbolismu, vienlaikus atjaunojot pirmskara Lāčplēša dienas un valsts proklamēšanas svētku svinēšanas tradīciju.


Latvijas neatkarības proklamēšanas un izcīnīšanas vēstures falsificēšana

Vienlaikus ar vēršanos pret lāpu gājienu krievvalodīgajos medijos oktobrī tika izplatīti maldinoši vēstījumi par pašu neatkarības pasludināšanas procesu. Laikrakstā “Segodnja” 29. oktobra rakstā ir atspoguļoti vairāku Krievijas amatpersonu viedokļi par Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanas apstākļiem. Piemēram, Sanktpēterburgas valdības nodaļas sakariem ar tautiešiem vadītājs Aleksandrs Gaņins pauž, ka “Latvija, Igaunija un Somija parādījās, pateicoties Krievijas gribai, precīzāk, to spēku gribai, kas bija sagrābuši tajā varu”. Arī Sanktpēterburgas valsts universitātes docente Natālija Jeremina apgalvo, ka “Krievijas padomju sociālistiskā federatīvā republika (KPSFR) atzina neatkarīgās valstis, izejot no tautu pašnoteikšanās tiesībām”.

Tomēr patiesībā nedz Padomju Krievijas, nedz krievu baltgvardu plāni neietvēra neatkarīgu nacionālu valstu, tostarp Latvijas, izveidošanos uz bijušās Krievijas impērijas drupām.  Padomju (boļševistiskā) Krievija bija spiesta atzīt šo valstu tiesības uz pastāvēšanu pēc to uzvaras asiņainos neatkarības karos pār Sarkano armiju. Lielā mērā to noteica arī t. s. padomju–poļu kara gaita. Atteikšanās no pretenzijām uz Baltijas valstu teritoriju ļāva Padomju Krievijai sakopot spēkus cīņām citos vienlaicīgi notiekošajos konfliktos. Turklāt Padomju Krievija neatzina tautu pašnoteikšanās tiesības, tās ieskatā cilvēki dalījās šķirās, nevis nācijās. Latvijas valstiskuma atzīšana no Padomju Krievijas puses bija rezultāts vairākus gadus ilgam neatkarības karam, kurā Latvijas pagaidu valdība uzvarēja gan Padomju Krieviju, gan Pāvela Bermonta baltgvardu armiju, gan baltvācu landesvēru un vācu reakcionāros spēkus.

Segodnja publikācijā parādās arī fonda “Vēsturiskā atmiņa” programmu direktora Vladimira Simindeja viedoklis, ka “juridisko startu jaunās republikas ieguva tikai 1920.–1921. gadā, un vienalga to pamatus veidojošie dokumenti bija pieņemti steigā un bija Eiropas paraugu kopijas”. Latvijas valsts juridiskos pamatus veidojošie dokumenti, neatkarības deklarācija politisko partiju jumtorganizāciju, pagaidu likumdevēju un valdību platformas tika pieņemtas 1917. un 1918. gadā. Vēlāk vairāku gadu ilgā Satversmes sapulces darba rezultātā tika izstrādāta konstitūcija, kas noslēdza valsts tiesisko pamanu izveidi, nevis to aizsāka. Tāpat Semindejs atzīmē, ka “zem jaunpiedzimušās Latvijas Republikas karogiem vācu landesvērs cīnījās ar sarkanajiem latviešu strēlniekiem, cerot iegūt zemi. Algotņi tika uzmesti”. Landesvērs bija Latvijas teritorijā veidoti milicijas tipa pašaizsardzības spēki, kuros sastāvēja visu lielāko Latvijā dzīvojošo tautību – gan baltvācu, gan latviešu, gan krievu – militārie formējumi. No 1918. gada novembra, kad sākās Sarkanās armijas iebrukums Latvijā, līdz 1919. gada aprīlim, kad notika šķelšanās landesvēra rindās, daļai no baltvācu vienībām veicot valsts apvērsumu pret Latvijas pagaidu valdību, landesvērs bija Latvijas pagaidu valdības bruņotie spēki. Par dienestu Latvijas valdības labā tika solītas Latvijas pilsoņu tiesības, nevis zeme.


Rīgas “atbrīvošanas” izskaistināšana

Oktobrī vairākos krievvalodīgajos medijos tika pievērsta uzmanība 13. oktobrī notikušajai t.s. Rīgas atbrīvošanas gadadienai. Laikrakstā Segodnja[16] un portālā Vesti.lv publicēts raksts, kurā pārspīlētā veidā tiek vēstīts, ka Rīgas atbrīvošana šogad ir atzīmēta ar lielu vērienu, lai gan pasākumos piedalījās neliels dalībnieku skaits – no pāris desmitiem līdz simtam. Tāpat šajos rakstos tiek pausts, ka “Rīgas uzvaru uz saviem pleciem iznesis arī 130. latviešu strēlnieku korpuss” un ka “operācija bija bezprecedenta savā vīrišķīgumā un varonībā. Fašisti vienkārši nogulēja padomju karaspēku, kurš izlauzās pāri Ķīšezeram” un ka operācija “neapšaubāmi ir viena no [Sarkanās armijas] veiksmīgajām operācijām un 1944. gada cīņu efektīvākajām epizodēm”.

Mūsdienu vēsturnieki Sarkanās armijas uzbrukumu Rīgai vērtē kā militārā ziņā nesekmīgu, bet Rīgas ieņemšanu nodrošināja vācu vienību stratēģiskā atkāpšanās no Rīgas no 5. līdz 13. oktobrim. Kad padomju spēki bija sasnieguši Rīgu, pretinieks pilsētu bija jau atstājis, atskaitot dažas sedzējvienības Pārdaugavā. Vācu sapieri, lai traucētu Sarkanās armijas darbošanos, sistemātiski saspridzināja svarīgākās komunikāciju iekārtas, ostu, elektrostaciju, krastmalā – objektus, kas bija militāri izmantojami.[17] Līdz ar to, kā atzīst vēsturnieks Valdis Kuzmins[18], Rīgas operācijas laikā faktiski kaujas starp Sarkano armiju un vācu spēkiem nenotika. Runājot par 130. latviešu strēlnieku korpusa lomu Rīgas “atbrīvošanas” operācijā, var citēt 308. latviešu strēlnieku divīzijas virsnieka Igora Briežkalna teikto: “Strēlnieki bija noskaņoti enerģiski uzbrukt Rīgas virzienā. Tomēr 12. oktobrī 130. latviešu strēlnieku korpuss, atrodoties dažus kilometrus no Ķekavas, pavisam negaidīti tika pagriezts Olaines virzienā.”


Atsauces:

[1]    Čehijas komunistiskās partijas biedrs, Eiropas Parlamenta un Krievijas starpparlamentu sadarbības grupas vadītāja vietnieks

[2]    Gan Aleksandrs Gapoņenko regulāri nonāk Latvijas Drošības policijas redzeslokā. 2017. gada 23. oktobrī tiesa sāka izskatīt lietu pret viņu par nacionālā naida kurināšanu.

[3]    Iepriekš Aleksandra Gapoņenko maldinoši teiktais par saukļa “Latviju latviešiem” skandināšanu šeit ir kļuvis par Krievijas komunistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieka un par tautiešu politiku atbildīgā valsts domes deputāta Kazbeka Taisajeva citātu.

[4]    Piemēram, Табунщикова Л. В., “Комсомольское рождество” 1923. года в Донской области.// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 3(65): в 2-х ч. Ч. 2. C. 176-179. www.gramota.net/materials/3/2016/3-2/49.html ; Юбилеи Октября. По материалам выпусков газеты «Власть Труда». http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/yubilei-oktyabrya-07-11-2017

[5]    Piemēram, Тяжелкова М., Рождение и традиции комсомола Усть-Илимска.
http://www.priilimie.ru/historys/komsomol/1 ; Горбунова Т. Г. Страница третья. Факельное шествие.  Комсомол – 100. http://st-vestnik.ru/litnedelya/komsomolu-95.html ; Недялкова Е. Тольяттинцы заложили в капсулу времени новый айфон https://www.kuban.kp.ru/daily/26752/3783416/

[6]    Organizācijas dzīve. Komjaunatne Oktobŗa revolūcijas svētkos. // Jaunais Komunārs, 11.11.1940, Nr. 73

[7]    Mauriņš, Ž., Tā balsoja Kuldīgas apriņķī.// Padomju Jaunatne, 19.01.1948. Nr. 14

[8]    Valks, T., Apriņķa darba ļaudis sveic biedru J. V. Staļinu 70. dzimšanas dienā.// Padomju Kuldīga, 23.12.1949, Nr. 152

[9]    Prokošenko, S., Mēs atceramies varoņu vārdus.// Cīņa, 25.12.1987, Nr. 296; Svilāne, M., Greckins, A., Komandējums “Mums komjaunieši paraugs”.// Pionieris, 13,02,1987., Nr. 13-14

[10]  Блум, В., Vivat, crescat, floreat!// Plēsums, 04,06,1981, Nr. 9

[11]  Наш адрес – Таурупе.// Padomju Sttudents, 26,09,1968, Nr. 625-3

[12]  Folkmanis, V., Dažos teikumos.// Cīņa, 28.10.1967, Nr. 254

[13]  Komjaunatnes dzīves hronika.// Padomju Jaunatne, 07.08.1956, Nr. 154

[14]  Ivars, G., Notikumu karuselis.// Dzimtenes balss, 24.11.1988, Nr. 47

[15]  Birkmanis, G., Lāčplēšu diena Rīgā.// Latvija šodien, 01.01.1991, Nr. 19; Birkmanis, G. Pie mūžīgās uguns... mūžīgā Latvija?.// Pilsonis, 18.11.1991. Nr. 46

[16]  Харланова И Октябрь «рижской» победы. Газета Сегодня, 2017, 17. октября, ст.6 - 7

[17]  Bleiere, d., Butulis, I., Feldmanis, I., Stranga, A., Zunda, A. Latvija otrajā pasaules karā (1939-1945), 2008. 405.-406. lpp

[18]  Sprūde V. Staļina noteikta “atbrīvošanas diena”. Latvijas avīze, 2009, 9. oktobris, 8.lpp


Raksts tapis ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu

 • 1939 - 1940 Okupācijas priekšvēsture
  1939 - 1940
  Okupācijas priekšvēsture
  • 1939. gada 23. augusts
   Padomju Savienība un nacionālsociālistiskā Vācija noslēdz neuzbrukšanas līgumu.
  • 1939. gada 1. septembris
   Vācija uzbrūk Polijai, sākas Otrais pasaules karš. Latvija pieņem deklarāciju par neitralitāti.
  • 1939. gada 17. septembris
   PSRS uzbrūk Polijai.
  • 1939. gada 5. oktobris
   Militāra un politiska spiediena rezultātā Latvija paraksta “savstarpējās palīdzības” līgumu ar PSRS, atļaujot savā teritorijā izvietot Sarkanās armijas kara bāzes.
  • 1939. gada 30. oktobris
   Nacionālsociālistiskā Vācija noslēdz līgumu ar Latvijas valdību par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju.
  • 1940. gada 15. jūnijs
   PSRS agresija pret Latviju, uzbrukums vairākām sardzēm uz Latvijas austrumu robežas.
  • 1940. gada 16. jūnijs
   PSRS iesniedz Latvijas valdībai ultimātu un pieprasa Latvijas valdības atkāpšanos un PSRS karaspēka neierobežota skaita ielaišanu Latvijā.
 • 1940-1941 Padomju okupācija
  1940-1941
  Padomju okupācija
  • 1940. gada 17. jūnijs
   PSRS okupē Latviju.
  • 1940. gada 20. jūnijs
   Latvijā izveido jaunu valdību, kas sastādīta Maskavā. Valdības vadītājs Augusts Kirhenšteins.
  • 1940. gada 14.-15. jūlijs
   Pārkāpjot Latvijas Vēlēšanu likumu un Latvijas Satversmi, notiek nedemokrātiskas Saeimas vēlēšanas, kurās piedalās viens vēlēšanu saraksts – „Latvijas Darba Tautas bloks”.
  • 1940. gada 21. jūlijs
   Jaunā Saeima pasludina Latviju par Sociālistisku Padomju Republiku un lūdz PSRS uzņemt Latviju tās sastāvā. Kārlis Ulmanis atstāj prezidenta amatu, nākamajā dienā viņu arestē un deportē uz Krieviju.
  • 1940. gada 5. augusts
   Latviju iekļauj PSRS.
  • 1940. gada 13. augusts
   VK(b)P CK Politbirojs apstiprina LPSR Konstitūciju.
  • 1940. gada novembris
   Okupētajā Latvijā oficiāli stājas spēkā Krievijas Kriminālkodekss.
  • 1941. gada 14. maijs
   PSRS valdība un VK(b)P CK sāk gatavoties Latvijas iedzīvotāju masveida represijām un pieņem slepenu lēmumu "Par sociāli svešu elementu izsūtīšanu no Baltijas republikām, Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un Moldāvijas".
  • 1941. gada 13./14.jūnijs
   Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija, uz PSRS izsūta 15 443 Latvijas iedzīvotāju.
 • 1941-1944/45 Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācija
  1941-1944/45
  Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācija
  • 1941. gada 22. jūnijs
   Nacistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Sākas Otrā pasaules kara darbība Latvijas teritorijā un nacistiskā okupācija.
  • 1941. gada 16. jūlijs
   Berlīnē izveido Okupēto Austrumzemju apgabalu Ostlandi, kurā Latvija ir tikai viens no četriem Austrumu apgabaliem.
  • 1941. gada jūlijs
   Tiek īstenotas pirmās ebreju iznīcināšanas akcijas, lielākās no tām Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un arī daudzās mazpilsētās.
  • 1941. gada 30. novembris
   Sākas Rīgas geto iemītnieku masveida iznīcināšana. Pavisam holokaustā Latvijā iet bojā 70 000 ebreju. Pateicoties vietējo iedzīvotāju atbalstam, izdodas izglābt 400 Latvijas ebrejus.
  • 1941. gada 5. decembris
   Vācu armija cieš sakāvi pie Maskavas.
  • 1942. gada 7. marts
   Nacistiskās okupācijas vara izveido Latvijas Zemes pašpārvaldi.
  • 1943. gada 29. janvāris
   Nacisti izdod rīkojumu par visu Latvijas romu (čigānu) tautības iedzīvotāju arestu un nosūtīšanu uz koncentrācijas nometnēm.
  • 1943. gada 11. februāris
   Paraksta pavēli par Latviešu „brīvprātīgo” leģiona dibināšanu SS karaspēka ietvaros, to veido piespiedu mobilizācijas ceļā.
  • 1943. gada 13. augusts
   Pēdējās Latvijas Republikas Saeimas četru lielāko partiju pārstāvji Rīgā nodibina Latvijas Centrālo Padomi (LCP), kas iestājas par demokrātiskas Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Par LCP vadītāju ievēl Konstantīnu Čaksti.
  • 1943. gada 28. novembris
   Irānā, Teherānas konferencē, ASV prezidents Franklins Rūzvelts, Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čerčils un PSRS vadītājs Josifs Staļins. Staļins panāk PSRS tiesības pēc kara brīvi rīkoties Baltijas valstīs un Austrumeiropā.
  • 1944. gada 22. marts
   189 latviešu politiķi iesniedz prasību nacistiskās okupācijas varas iestādēm par neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanu. Prasība tiek noraidīta.
  • 1944. gada 18. jūlijs
   Padzenot vācu armiju no Šķaunes Ludzas apriņķī, Sarkanā armija pāriet Latvijas robežu. Sākas otrā Latvijas padomju okupācija.
  • 1944. gada jūlija beigas – augusta sākums
   Ar vācu atļauju ģenerālis Jānis Kurelis un viņa štāba priekšnieks kapteinis Kristaps Upelnieks nodibina atsevišķu militāru vienību. Tā sadarbojas ar LCP un cer kļūt par atjaunotās neatkarīgās Latvijas armijas kodolu.
  • 1944. gada 8. septembris
   Notiek LCP pēdējā sēde dzimtenē, kurā pieņem deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu.
  • 1944. gada 20. novembris
   Nespējot Kureļa grupu pakļaut savai kontrolei, vācu SD vienības arestē kureliešu galveno štābu. Astoņus štāba virsniekus, notiesā uz nāvi un nošauj. Arestētos kureliešus iesloga koncentrācijas nometnēs.
  • 1945. gada 5. februāris
   Jaltā tiekas ASV, PSRS un Lielbritānijas vadītāji. Sarunās akceptē PSRS prasības. Latviju atkārtoti okupē PSRS.
 • 1944/45-1953 Staļinisma terors. Padomju okupācija.
  1944/45-1953
  Padomju okupācija
  Staļinisma terors
  • 1945. gada 8. maijs
   Latvijas teritorijā beidzas Otrais pasaules karš, kapitulē vācu karaspēka grupējumi Kurzemē, t.sk., 19. latviešu leģionāru divīzija.
  • 1945. gada 3. oktobris
   Austrijā, Lustenavā, uz pirmo sēdi sanāk no Latvijas uz Vāciju izceļojusī LCP daļa. Latvijas valsts pilsoņi emigrācijā tupina cīnīties par Latvijas valstiskuma atjaunošanu.
  • 1945. gada 6. oktobris
   LPSR AP deputāti apstiprina Maskavā ierosinātu lēmumu pievienot Abrenes pilsētu un sešus apkārtnes pagastus Krievijas PFSR.
  • 1946. gada 10. februāris
   Notiek PSRS AP vēlēšanas.
  • 1947. gada 17. februāris
   Ar mērķi vājināt komunistu kontroli pār Austrumeiropu ASV sāk raidīt radiostacija „Amerikas balss”, ko Latvijas teritorijā klausās nelegāli.
  • 1949. gada 29. janvāris
   PSRS Ministru padome izdod rīkojumu par nacionālo partizānu, viņu atbalstītāju un turīgāko saimnieku („kulaku”), deportāciju no Latvijas uz Sibīriju.
  • 1949. gada 25. marts
   Padomju okupācijas vara īsteno otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju uz Sibīriju. Izsūta 42 322 cilvēku.
  • 1949. gada jūlijs
   Padomju okupācijas varas represīvās politikas rezultātā kolhozu skaits Latvijā trīskāršojas, tiek izveidoti 3857 kolhozi.
  • 1953. gada 17. janvāris
   Latvijas PSR Augstākās padome pieņem dekrētu par jauno Latvijas PSR karogu.
  • 1953. gada 5. marts
   Staļina nāve.
 • 1953-1959 “Atkusnis”. Padomju okupācija.
  1953-1959
  Padomju okupācija
  “Atkusnis”
  • 1953. gada 12. septembris
   Ņikitu Hruščovu ievēl par PSKP CK pirmo sekretāru.
  • 1955. gada 14. maijs
   Izveido Varšavas līguma valstu organizāciju.
  • 1956. gada 25. februāris
   PSKP XX kongresā Ņikita Hruščovs runā par Staļina noziegumiem un nosoda Staļina “personības kultu”.
  • 1956. gada 23. augusts
   Ungārijā sākas tautas sacelšanās, ko apspiež PSRS bruņotie spēki.
 • 1959-1985 “Stagnācija”. Padomju okupācija.
  1959-1985
  Padomju okupācija
  “Stagnācija”
  • 1959. gada 7. – 8. jūlijs
   Notiek Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnumā nosoda nacionālkomunistus.
  • 1961. gada 13. augusts
   Vācijas Demokrātiskā Republika slēdz robežu ar Rietumberlīni; sāk celt Berlīnes mūri.
  • 1964. gada 10. oktobris
   Hruščovs spiests atteikties no PSKP CK pirmā sekretāra amata; viņa vietā nāk Leonīds Brežņevs.
  • 1965. gada decembris
   Atklāj Pļaviņu HES
  • 1968. gada 27. maijs
   Ar likumu par cenzūras atcelšanu un politisko ieslodzīto amnestiju sākas “Prāgas pavasaris”.
  • 1968. gada 20. augusts
   PSRS karaspēka vadībā likvidē “Prāgas pavasari”.
  • 1979. gada 25. decembris
   PSRS karaspēks iebrūk Afganistānā.
  • 1982. gada 10. novembris
   Leonīda Brežņeva nāve; par PSKP CK ģenerālsekretāru kļūst Jurijs Andropovs.
  • 1984. gada 9. februāris
   Jurija Andropova nāve; par PSKP CK ģenerālsekretāru kļūst Konstantīns Čerņenko.
  • 1985. gada 10. marts
   Konstantīna Čerņenko nāve.
  • 1985. gada 11. marts
   Par PSRS un PSKP vadītāju kļūst Mihails Gorbačovs.
 • 1985-1990/91 “Perestroika”. Padomju okupācija.
  1985-1990/91
  Padomju okupācija
  “Perestroika”
  • 1986. gada 10. jūlijs
   Liepājā izveido Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu „Helsinki 86”.
  • 1986. gada oktobris
   Sabiedrībā sākas plaša Daugavas aizstāvēšanas kampaņa.
  • 1987. gada 28. februāris
   Nodibina Vides aizsardzības klubu (VAK).
  • 1987. gada 14. jūnijs
   Helsinku grupa aicina nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, pieminot 1941. gada deportāciju upurus.
  • 1987. gada 23. augusts
   Molotova – Ribentropa pakta noslēgšanai veltīts protesta mītiņš pie Brīvības pieminekļa.
  • 1988. gada 27. aprīlis
   Rīgā Arkādijas parkā notiek VAK rīkots mītiņš pret metro būvi Rīgā.
  • 1988. gada 1. – 2. jūnijs
   Latvijas Radošo savienību plēnums. M. Vulfsons paziņo, ka 1940. gadā Latvija tika okupēta.
  • 1988. gada 10. jūlijs
   Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības (LNNK) dibināšana.
  • 1988. gada 16. jūlijs
   VAK rīko manifestāciju Mežaparkā, nacionālā sarkanbaltsarkanā karoga reabilitācijai.
  • 1988. gada 8. un 9. oktobris
   Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongress. Par LTF priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dainis Īvāns.
  • 1989. gada februāris
   Interfrontes protesta mītiņi pret migrācijas pārtraukšanu un pret valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai.
  • 1989. gada 5. maijs
   LPSR AP pieņem „LPSR valodu likumu”. Latviešu valodai tiek piešķirts valsts valodas statuss.
  • 1989. gada 23. augusts
   Norisinās Baltijas ceļš – 660 km garā cilvēku ķēde caur visām trijām Baltijas valstīm, pieminot 1939. gada PSRS un nacistiskās Vācijas vienošanos.
  • 1989. gada 9. novembris
   Berlīnes mūra krišana.
  • 1989. gada 18. novembris
   Tautas manifestācija „Par neatkarīgu Latviju” Daugavmalā. Piedalās vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju.
  • 1990. gada 18. marts
   Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanas.
 • Neatkarīga Latvija
  Neatkarīga Latvija
  • 1990. gada 4. maijs
   LPSR AP pieņem „Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
  • 1990. gada 3. oktobris
   Vācijas atkalapvienošanās
  • 1991. gada 2. janvāris
   PSRS iekšlietu karaspēka speciālā milicijas vienība OMON ieņem Preses namu Rīgā, bruņoti uzbrukumi Latvijas Republikas varasiestādēm.
  • 1991. gada 13. – 27. janvāris
   Latvijas iedzīvotāji piedalās barikādēs Rīgā.
  • 1991. gada 3. marts
   Latvijas iedzīvotāju aptaujā par demokrātisku un neatkarīgu Latviju, 2/3 iedzīvotāju nobalso par valsts neatkarības atjaunošanu.
  • 1991. gada 12. jūnijs
   Par Krievijas Federācijas prezidentu ievēl Borisu Jeļcinu
  • 1991. gada 19. augusts
   Radikālo komunistu valsts apvērsuma mēģinājums Maskavā – augusta pučs.
  • 1991. gada 21. augusts
   Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pasludinot Latvijas Republiku par neatkarīgu, demokrātisku valsti.
  • 1991. gada 22. augusts
   Latvijas neatkarību atzīst Islande
  • 1991. gada 24. augusts
   Latvijas neatkarību atzīst Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika.
  • 1991. gada 17. septembris
   Latvija kļūst par ANO dalībvalsti.
  • 1991. gada 30. decembris
   Oficiāli beidz pastāvēt PSRS.
  • 1994. gada 14. februāris
   Latvija pievienojās NATO programmai „Partnerattiecības mieram”
  • 1999. gada 12. marts
   NATO pievienojās pirmās postpadomju valstis - Čehija, Polija, Ungārija.
  • 2002. gada novembris
   Prāgas samits. NATO valstu vadītāju apspriedē nolemj uzaicināt Latviju sākt iestāšanās sarunas.
  • 2003. gada 20. septembris
   Referendums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.
  • 2004. gada 29. marts
   Latvija kļūst par NATO dalībvalsti.
  • 2004. gada 1. maijs
   Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Eiropas Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis.
Rumbula 1941

Rumbula 1941

Gunārs Astra

Gunārs Astra