X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

Ziedojumu muzejam var nodot muzeja birojā vai pārskaitīt uz muzeja bankas kontiem, norādot ziedotāja vārdu, adresi un ziedojuma mērķi.

"Latvijas Okupācijas muzeja biedrība", Reģ. nr. 40008018848

AS "SEB banka" , SWIFT kods UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

AS "Swedbank", Konta Nr.: LV20HABA0551029425092

Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā