X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

Muzeju Lielbritānijā pārstāv Okupācijas muzeja biedrības biedre Inese Auziņa Smita

Inese A. Smith, 44 Leconfield Road, Loughborough LE11 3SQ, United Kingdom

inese.smith@btinternet.com 

Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā