X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

Kanādā muzeju pārstāv Dagnija Staško. Viņa pieņem ziedojumus muzejam caur labdarības organizāciju LRDF (LATVIAN RELIEF AND DEVELOPMENT FUND). Ziedojumus Okupācijas muzeja biedrībai drīkst atskaitīt no Kanādas federālajiem ienākumu nodokļiem.

Ziedojot muzejam, norādiet — LRDF (“Latvia Relief and Development Fund”) — “Ziedojums Okupācijas muzejam. Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave., Nepean, ON K2H 5J2, Canada

dagnijast@gmail.com

Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā