X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

Austrālijā muzeju pārstāv Ināra Graudiņa. Viņa pieņem ziedojumus, reģistrē un pārsūta uz muzeju.
Ināra Graudiņa, 141 Darley Rd., Randwick, NSW 2031, Australia.

Pārskaitījumos jāraksta:
Account name:  SLS – Okupacijas Muzejs
BSB Number: 704235
Account Number: 00017209

graudinsiv@bigpond.com

Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā