X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

ASV muzeju pārstāv Okupācijas muzeja atbalsta grupa OMFA (pilnais nosaukums — LATVIAN 50 YEAR OCCUPATION MUSEUM FUND SUPPORT GROUP). ASV iedzīvotājiem, kas ziedo caur OMFA Okupācijas muzejam, ir tiesības saņemt ienākumu nodokļa atlaides ASV. OMFA valdes priekšsēde ir Irēne Lazda (lazdai@uwec.edu).

Vēstules vai čeki rakstāmi: OMFA, c/o Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024, USA (Ilze48@yahoo.com)

 

Attēlā: OMFA pārstāvji kopā ar V. Nollendorfu. No kreisās: Juris Kīns, V. Nollendorffs, Silvija Rutenberga, Daina  Albertiņa


Vairāk par OMFA darbu lasiet Okupācijas muzeja 42. apkārtrakstā. 

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā