X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.100 lielākie ziedotāji

2012. gada 18. novembrī muzeja pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7 tika atklāta lielāko muzeja ziedotāju goda plāksne. Tajā minēti lielāko ziedojumu devēji — organizācijas, privātpersonas, testamenti, kā arī atzīmēti lielāko anonīmo ziedojumu saņemšanas datumi. Ziedotāji, kas minēti sarakstā ir devuši vairāk par 7000 EUR (skaitot kopā visus ziedojumus no muzeja dibināšanas brīža). Ziedojumu devēji sarakstā ir uzskaitīti alfabētiskā secībā. 

Privātpersonas
Rasma Aistrauts, Edward Anderss, Ināra un Jānis Apinis, Velta Belsons, Velta (Grinhagens) un Andris Dravnieks Benson, Aldis J. Birzulis, Ira un Pēteris Bolšaitis, Jānis Brežinskis, Dzintra Bungs, Anna Cerbulis, Kārlis Cīrulis, Rasma Dinbergs, Aina Dravnieks, Andrejs Eglīte, Jānis Ferliņš, Biruta un Augusts Grasis, Artūrs Grava, Olga un Maksis Jansons, Velta un Jānis Lazda, Herta Ēvalds Lejiņš, John Livens, Daina un Jānis Lucs, Alberts Mežals, Dr.Sigrida Mežciema-Renigera, Ena un Artūrs Neparts, Inta un Valters Nollendorfs, Andrejs un Dulcie Ozoliņš, Rita un Juris Petričeks, Valija Rauceps, Ritums Andris, Ina, Andra, Iveta un Imants J. Ronis, Silvija un Verners Rūtenbergs, Drs. Ilze un Richard Schwartz, Ināra Sīmanis, Aivars Slucis, Biruta un Andris Spruds, Rūta Straumanis, Maksims Strunskis, Tupešu Jānis un Māra, Ludviks un Konstance Upenieks, Juris Valainis, Ilga Veismane, Jūlijs Vilde, Paulīne un Zigfrīds Zadvinskis.

Organizācijas
Adelaides Latviešu biedrība, Amerikas Latviešu apvienība, Čikāgas Latviešu draudžu sadarbības kopa, Daugavas Vanagi Kanādā, Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā, Daugavas Vanagu ASV Valde, Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība, Daugavas Vanagu Fonda Halifaksas Nodaļa, Daugavas Vanagu Fonda Korbijas Nodaļa, Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļa Kanādā, Daugavas Vanagu Pertas nodaļa, Daugavas Vanagu Toronto Nodaļa, Daugavas Vanagu apvienība Bostonā, Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, Dienvidfloridas Latviešu biedrība, Dr. M. K. Gulbja Piemiņas fonds, Elizabetes un Ņuarkas Latv. ev. lut. daudze, Grāmatas „Latvija” redakcijas komiteja, Grāmatas „Okupācijas … postījumi” izdevēji, Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds, Jānis un Millie Kāvužu fonds, Kārļa Zariņa Fonds, Klīvlandes Latviešu biedrība, Korporācija „Talavija”, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā, Latviešu izglītības fonds Lielbritānijā, Latviešu nacionālā apvienība Kanādā, Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā, Latvijas Korporāciju apvienību „Tēvijas fonds", Latviskā mantojuma fonds Bostonā, LWF Viesnīca „Radi un draugi", Māras banka, Milvoku Sv. Trīsvienības latv.ev.lut.dr., Ņudžersijas Latv.fed. kredītsabiedrība, Okupācijas muzeja atbalsta grupa ASV - OMFA, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Sidnejas Latviešu biedrība, Sidnejas Latviešu biedrības dāmu kopa, St. Pētersburgas Latv. ev. lut. draudze, Studenšu korporācija „Imeria", Vilimantikas Latv. ev. lut. draudze.

Testamenti
Jānis Brenneris, Milda Emilija Freimane, Juris Graudiņš, Marija Mārīte Ķiploks, Žanis Lappuķis, Vallija Nille, Aija Ozoliņa, Elza Pētersone, Milda Pucis, Anita Pundiņa, Hilda Stakle, Žanis Rūdolfs Strautmanis, Rita Tropiņš, Emma Zvirbulis.

Anonīmi
2006.06., 2010.05., 2010.10., 2012.03.
Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā