X

Veikals

“THROUGH THE EYES OF A CHILD”

Benitas Eglīte, dzim. Plezere, Andas Līce

“THROUGH THE EYES OF A CHILD”

Izdevumus “Through The Eyes Of A Child” („Ar bērna acīm”) veidots, izmantojot divu 1949. gada deportācijas piedzīvojušu cilvēku – Benitas Eglītes (dzim. Plezeres) un Andas Līces liecības, atmiņas un pārdomas.

Mazās Benitas zīmējumi ar paskaidrojumiem, kas ar bērna skatījumu atklāj dzīvi izsūtījumā no 1949. līdz 1956. gadam, ir papildināti ar viņas 2016. gadā muzejam sniegtās intervijas fragmentiem.

Andas Līces pārdomas tapušas 2020. gadā, iedvesmojoties no Benitas zīmējumiem un teksta, savijot tos ar pašas piedzīvoto.

Tagad grāmata pieejama arī angļu valodā, to brīvprātīgā darbā tulkoja Juris Mežinskis un Valters Nollendorfs. Izdevums angļu valodā papildināts ar attēliem no muzeja krājuma.

Izdevuma redaktores: Inguna Role un Gundega Michele, mākslinieks - maketētājs Rolands Vēgners.

Grāmatas atklāšana latviešu valodā notika 2021. gada 25. martā.

Piedāvājam ieskatu grāmatā “Through The Eyes Of A Child”

Attēlā: Vēstules, ko sūtījusi Plezeru ģimene no nometinājuma vietas Omskas apgabala Odeskas rajona Odeskas ciema Kārļa Plezera māsai Olgai Plezerei Madonā. 1953.-1956. gads.


Attēlā: Dzelzceļa biļetes braukšanai cietajā vagonā Kuibiševka Vostočnaja - Maskava. Ar tām no nometinājuma vietas 1956. gada oktobrī Latvijā atgriezās Marta un Anda Līces.

Sakta ar ozollapu un ozolzīļu atveidojumu. Alma Plezere saktu deportācijas dienā 1949. gada 25. martā paņēma līdzi, nometinājuma vietā Omskas apgabala Odeskas rajona Odeskas ciemā to valkāja gan Alma, gan viņas meitas Benita un Anna.

 

EUR 10.00
Ielikt grozā