X

Veikals

Mēs tiksimies mūžībā

Taiga Kokneviča

Mēs tiksimies mūžībā

Grāmatā "Mēs tiksimies mūžībā" vienotā traģiskā liktenī savīti vairāki ģimeņu stāsti. Tie ir dažādu tautību, dažādu profesiju un atšķirīgu likteņu cilvēki: bērna Oļega Viļuma dzīve Rīgā un izsūtīšanas ainas atmiņās (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Dace Leja); Haralda Aronieša stāsts (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Baiba Brieže); Stakļu ģimenes liktenis un Villu ģimenes traģēdija (materiālu sagatavojusi Mg. art. Taiga Kokneviča); Rosas Brauns liecība (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Evita Feldentāle). Zinātniskā priekšvārda autors - vēsturnieks Dr. hist. Kārlis Dambītis, pēcvārda autore - Mg. hist. Lelde Neimane.

"Dārgumi no mūsu tautas sāpju lielā atmiņu pūra. Reizē arī apsūdzības par izsūtījumā izciesto netaisnību, cietsirdību un varmācību, par – nāvi. Bet arī – liecības par nepakļaušanos, par pretošanos varai ar vienīgajiem ieročiem, kas izsūtītajiem bija – ar gara spēku, ar spēju izdzīvot un necilvēcībā saglabāt cilvēcību. Tie ir dārgumi, kas jāsaglabā un jāglabā, bet vēl vairāk – jāceļ gaismā, lai to vēstījums neaizmirstos paaudžu paaudzēs. Lai tie caur mums pieskartos mūžībai kā Mērijas Stakles lakatiņš ar viņas likteņbiedreņu parakstiem, kas kā vadmotīvs vijas cauri šai dārgumu izlasei. Tas tagad iemūžināts Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālā blakus Latvijas Okupācijas muzejam, no kura pūra tas nācis, kura pūrā tas glabājas. Dārgums", par grāmatu saka rakstnieks un literatūrzinātnieks, Valters Nollendorfs.

EUR 10.00
Ielikt grozā