X

Par muzeju

Latvijas Okupācijas muzeja misija Atcerēties. pieminēt. atgādināt.

Atcerēties, kas notika ar Latviju, Latvijas tautu un zemi komunistiskās Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas režīmu valdīšanas laikā no 1940. līdz 1991. gadam;
Pieminēt netaisni notiesātos un noslepkavotos, svešos karos kritušos, represijās un izsūtījumā cietušos un mirušos, bēgot no okupācijas varām, pasaulē izkliedētos;
Atgādināt pasaulei svešo varu nodarījumus Latvijas valstij, zemei un tautai.

Latvijas Okupācijas muzejs ir valsts akreditēts privāts muzejs, kas dibināts 1993. gadā. To uztur un pārvalda sabiedriskā labuma organizācija Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (LOMB).
Latvijas Saeima 2006. gadā apstiprināja Latvijas Okupācijas muzeja likumu, kas nosaka valsts attiecības ar OMB, nodrošina valsts finansiālo atbalstu muzejam un nostiprina muzeja tiesības lietot ēku un tai piederošo zemi. 2010. 2011. un 2012. gadā muzejs no valsts saņēma tikai ap 10% no muzeja operatīvā gada budžeta izdevumiem, pārējie līdzekļi ir apmeklētāju un atbalstītāju ziedojumi. Lielākie muzeja atbalstītāji ir ārzemju latviešu sabiedrība - gan organizācijas, gan individuāli ziedotāji.
Muzejs iekļauts Latvijas valsts diplomātiskajā protokolā, un to apmeklē daudzi ārvalstu vadītāji, diplomāti un citi oficiālo vizīšu pārstāvji.

Muzeja vēsture
Krājums
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir Latvijas Okupācijas muzeja juridiskais īpašnieks un pārvaldītājs.  Biedrība ir reģistrēta Latvijas valsts Biedrību un nodibinājumu reģistrā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un OMB statūtiem. OMB ir pēctece Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fondam (OMF), kas darbojās no 1993. gada līdz 2006. gadam, kad to pārreģistrēja saskaņā ar jauno LR sabiedrisko organizāciju likumu.  Statūtos OMB definēta kā "labdarīga bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir pārvaldīt un gādāt par tās struktūrvienību – Latvijas Okupācijas muzeju un ar to saistītos zinātniskos un izglītojošos pasākumus."  OMB augstākais lēmējs ir biedru sapulce, kas ievēl OMB valdi kā biedrības izpildinstitūciju.

Okupācijas muzejs kā OMB struktūrvienība darbojas uz OMB statūtu un biedru sapulces apstiprināta muzeja nolikuma pamata, kas nosaka "muzeja misiju, mērķus, uzdevumus, struktūru, amatpersonu un citu darbinieku funkcijas, finansiālo nodrošinājumu, tiesības un pienākumus."

OMB statūti

OKUPĀCIJAS MUZEJA BIEDRĪBAS BIEDRI

OMB biedri

Aija Abens, Aivars Sinka, Anna Putniņa, Daina Krastiņa, Dzintra Bungs, Edvīns Šnore, Egons Piķelis, Gints Apals, Gundega Feldmane Zāns, Gundega Michele, Guntars Krasts, Ģirts Zēgners, Ilmārs Mežs, Ilze Gehe, Inese Auziņa-Smita, Inga Vilcāne, Ingrīda Kariņa Bērziņa, Inguna Role, Inta Bušmane, Irēne Lazda, Ivars Švānfelds, Iveta Mediņa, Kristīne Saulīte, Lelde Neimane, Lilita Zaļkalne, Līga Strazda, Maija Sinka, Oskars Gruziņš, Paulis Lazda, Pēteris Celms, Pēteris Simsons, Pēteris Tērmanis, Raimonds Kerno, Richards Pētersons, Ritvars Jansons, Sarmīte Ēlerte, Taiga Kokneviča, Uldis Brūns, Valdis Bērziņš, Valdis Liepiņš, Valters Nollendorfs, Viesturs Kairišs, Vineta Poriņa, Ziedonis Grigorjevs

OMB vecbiedri
Daina Albertiņa, Jānis Andersons, Kristofs Blaus, Rolands Blezūrs, Pēteris Bolšaitis†, Ojārs Celle†, Franks Gordons (Efrayim Gordon), Uldis Grava†, Ināra Graudiņa, Ivars Ījabs, Sandra Kalniete, Juris Kaža, Raimonds Kerno, Ilze Kuduliņa, Matīss Kukainis, Jānis Kramēns, Valdis Krastiņš†, Ainārs Lerhis, Andrejs Ozoliņš†, Artis Pabriks, Ints Rupners, Pauls Paudseps, Silvija Rūtenberga†, Ilze Schwartz†, Ieva Skangale, Aivars Staško, Dagnija Staško, Mudīte Upatniece, Mārtiņš Vanags, Anna Žīgure 


OMB valde
Anna Putniņa, Dzintra Bungs, Guntars Krasts,  Oskars Gruziņš, Rihards Pētersons

OMB valdes priekšsēde – Dzintra Bungs 

OMB Finanšu komisija
Guntars Krasts 
Valdis Bērziņš
Valdis Krastiņš
Ilmārs Mežs
Ivars Švānfelds

OMB Nominācijas komisija
Inta Bušmane 
Oskars Gruziņš
Taiga Kokneviča
Gundega Michele
Ģirts Zēgners

OMB Revīzijas komisija
Egons Piķelis
Raimonds Kerno
Pēteris Tērmanis

OMB Vēstures un zinātnes komisija
Paulis Lazda 
Aija Abens
Gints Apals
Ilze Gehe
Ritvars Jansons
Viesturs Kairišs
Guntars Krasts 
Ilmārs Mežs
Edvīns Šnore


Kontakti

Dzintra Bungs
OMB valdes priekšsēde
+371 67 212 715, dzintrabungs@yahoo.com

Muzeja apkārtraksts

Galerijas

Galerijas

Muzeja pārstāvji ārzemēs

Muzeja pārstāvji ārzemēs