X

Donate

DONATIONS AND SUPPORT

The Museum of the Occupation of Latvia was founded and has been developed as a donation to the people of the State of Latvia. The donated time and knowledge of the founders of the Museum, as well as the financial support of Latvians abroad, have ensured the operation and development of the Museum. Even now, donations are the main source of financial resources. The museum is grateful to every donor! Your contribution to the museum will help it exist and grow.


100 Biggest Donors

On 18 November 2012 a plaque was unveiled, at the museum’s temporary premise at Raiņa Bulvāris 7, to honour those who had made the largest donations to the museum. It lists the major donors to the museum – organisations, individuals, wills – as well as the dates of large anonymous donations. Donors on this have given more than 7,000 EUR (totalling all the donations they have given since the museum was founded). The donors are listed alphabetically.

Individuals
Rasma Aistrauts,
Edward Anderss,
Ināra and Jānis Apinis,
Velta Belsons,
Velta (Grinhagens) and Andris Dravnieks Benson,
Aldis J. Birzulis,
Ira and Pēteris Bolšaitis,
Jānis Brežinskis,
Dzintra Bungs,
Anna Cerbulis,
Kārlis Cīrulis,
Rasma Dinbergs,
Aina Dravnieks,
Andrejs Eglīte,
Jānis Ferliņš,
Biruta and Augusts Grasis,
Artūrs Grava,
Olga and Maksis Jansons,
Velta and Jānis Lazda,
Herta Ēvalds Lejiņš,
John Livens,
Daina and Jānis Lucs,
Alberts Mežals,
Dr.Sigrida Mežciema-Renigera,
Ena and Artūrs Neparts,
Inta and Valters Nollendorfs,
Andrejs and Dulcie Ozoliņš,
Rita and Juris Petričeks,
Valija Rauceps,
Ritums Andris,
Ina, Andra, Iveta and Imants J. Ronis,
Silvija and Verners Rūtenbergs,
Dr. Ilze and Dr. Richard Schwartz,
Ināra Sīmanis,
Aivars Slucis,
Biruta and Andris Spruds,
Rūta Straumanis,
Maksims Strunskis,
Jānis and Māra Tupešu,
Ludviks and Konstance Upenieks,
Juris Valainis,
Ilga Veismane,
Jūlijs Vilde,
Paulīne and Zigfrīds Zadvinskis.

Organisations
Latvian Association of S.A. Inc. (Adelaides Latviešu biedrība),
American Latvian Association (Amerikas Latviešu apvienība),
Čikāgas Latviešu draudžu sadarbības kopa,
Latvian Relief Society of Canada (Daugavas Vanagi Kanādā),
Latvian Welfare Association Inc. Daugavas Vanagi in New York (Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā),
Daugavas Vanagu ASV Valde,
Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība,
Daugavas Vanagu Fonda Halifaksas Nodaļa,
Daugavas Vanagu Fonda Korbijas Nodaļa,
Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļa Kanādā,
Latvian Relief Society of Perth (Daugavas Vanagu Pertas nodaļa),
Latvian Relief Society of Canada, "Daugavas Vanagi" - Toronto Branch,
Daugavas Vanagu apvienība Bostonā,
Latvian Relief Society of Melbourne (Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa),
Dienvidfloridas Latviešu biedrība,
Rev. Dr. M. K. Gulbis Memorial Foundation,
Elizabetes-Ņuarkas Latv. ev. lut. daudze,
Editorial committee of the book "Latvia",
Publishers of the book "Occupation...Hurts" („Okupācijas … postījumi”),
General Kārlis Goppers Foundation (Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds),
Jānis and Millie Kāvužu foundation (Jānis un Millie Kāvužu fonds),
Kārlis Reinholds Foundation (Kārļa Zariņa Fonds),
Klīvlandes Latviešu biedrība,
Korporācija „Talavija”,
Latvian Association in Australia and New Zealand (Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē),
Latvian Ev. Luth. Church of America (Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā),
Latvian Education Foundation in the UK (Latviešu izglītības fonds Lielbritānijā),
Latvian National Federation in Canada (Latviešu nacionālā apvienība Kanādā),
Latvian National Council in Great Britain (Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā),
Latvijas Korporāciju apvienību „Tēvijas fonds",
Latviskā mantojuma fonds Bostonā,
LWF Hotel „Radi un draugi",
Māras banka,
Milvoku Sv. Trīsvienības latv.ev.lut.dr.,
Ņudžersijas Latv. fed. kredītsabiedrība,
Okupācijas muzeja atbalsta grupa ASV - OMFA,
Thw World Federation of Free Latvians (Pasaules brīvo latviešu apvienība),
Sydney Latvian Society (Sidnejas Latviešu biedrība),
Sydney Latvian Society Ladies Auxillary (Sidnejas Latviešu biedrības dāmu kopa),
St. Pētersburgas Latv. ev. lut. draudze,
Studenšu korporācija „Imeria",
Vilimantikas Latv. ev. lut. draudze.

Legacy Donations
Jānis Brenneris,
Milda Emilija Freimane,
Juris Graudiņš,
Marija Mārīte Ķiploks,
Žanis Lappuķis,
Vallija Nille,
Aija Ozoliņa,
Elza Pētersone,
Milda Pucis,
Anita Pundiņa,
Hilda Stakle,
Žanis Rūdolfs Strautmanis,
Rita Tropiņš,
Emma Zvirbulis.

Anonymous
2006.06.,
2010.05.,
2010.10.,
2012.03.

Donate online

Donate online

Donate in the USA

Donate in the USA

Donate in Canada

Donate in Canada

Donate in the UK

Donate in the UK

Donate in the museum in Riga

Donate in the museum in Riga

Donate in Australia

Donate in Australia